CorelDRAW

CorelDRAW 12 pro začátečníky [1] – vizitka – tutoriál

[01.07.2005 Jiří Beroušek]

Obecný tutoriál pro začátečníky - výuka na příkladu vytvoření vizitky.

Obsah článku

  1. Spuštění programu
  2. Vytvoření nového dokumentu (uděláme si vizitku)
  3. Import grafiky
  4. Editace grafiky
  5. Uložení dokumentu
  6. Zavření dokumentu
  7. Načtení vytvořeného dokumentu
  8. Ukončení programu

Úvod

Tento článek je určen pro naprosté začátečníky v CorelDRAW 12 a předpokládá, že umíte pracovat s počítačem, máte Windows XP a máte CorelDRAW 12 nainstalovaný.

CorelDRAW je vektorový editor, ve kterém můžete udělat spoustu věcí, od nakreslení oválu co by znázornění vajíčka k velikonočnímu blahopřání, přes vizitky až po několikastránkové plnobarevné dokumenty co by plnobarevný katalog produktů, nebo plnobarevný billboard v několikametrovém formátu.

Při učení nového softwaru mě nejvíce nebaví zjišťovat základní úkony jako je otevření nového dokumentu, import grafiky, uložení a ukončení programu. Proto tento článek bude sloužit k rychlému seznámení s těmito základními funkcemi na příkladu jednoduché vizitky.

Jednoduchá vizitka

1. Spuštění programu top

Nainstalovaný CorelDRAW 12 cz spustíte z nabídky Start/Všechny programy/CorelDRAW Graphics Suite 12/CorelDRAW 12

Spuštění CorelDRAW 12

Otevře se okno programu s uvítací obrazovkou

Spuštěný CorelDRAW 12

Z uvítacího okna můžeme otevřít Nový dokument, Naposledy použitý dokument, Otevřít již existující dokument, Nový ze šablony, CorelTUTOR návod krok za krokem bohužel nebylo přeloženo, Co je nového? otevře se anglická nápověda, kde je popsáno co je nového od poslední verze.

Uvítací okno

2. Vytvoření nového dokumentu top

Teď otevřeme Nový dokument, vytvoříme si jednoduchou vizitku, naimportujeme grafiku a zeditujeme ji.

Nový dokument

Nový dokument vypadá jako list papíru A4, bílé místo kolem obdélníku s černým obrysem (ten ohraničuje plochu dokumentu A4) je odkládací plocha. Pokud tiskneme na tiskárně A4, tak to co je odloženo mimo ohraničenou plochu dokumentu se nevytiskne.

Naše první vizitka

Teď si uděláme jednoduchou vizitku. Použijeme k tomu několik nástrojů. Nástroje vybereme z Panelu nástrojů.

Panel nástrojů

Černé trojúhelníčky u téměř všech nástrojů vpravo dole nabízejí širší nabídku nástrojů, které si popíšeme jindy.

Jako první vybereme Nástroj Obdélník (F6) Nástroj Obdélník (F6). Kurzor se změní z šipky Kurzor Nástroj Výběr na křížek s obdélníkem Kurzor Nástroje Obdélník (F6). Přemístíme kurzor myši poblíž horního levého okraje dokumentu, stiskneme levé tlačítko myši a táhneme úhlopříčně vpravo dolů. Vidíme jak se vytváří obdélník, v našem případě poslouží jako okraj vizitky se standardním rozměrem 90×50 mm.

Vytvoření obdélníku

Na Panelu vlastností sledujeme druhá dvě číselná pole zleva, na kterých se zobrazuje aktuální velikost právě vytvářeného obdélníku v milimetrech. Pravděpodobně se Vám nepodaří tažením myši dosáhnout přesných hodnot, pak stačí přepsat v polích hodnoty pro šířku a výšku obdélníku na požadované hodnoty. Přesvědčíme se jestli je zámek zachování proporce odemčený, jinak by se nám nepodařilo změnit obě hodnoty na požadované.

Zámek zachování proporce

Teď máme vytvořený obdélníkový tvar vizitky, doplníme jméno a kontakty. Abychom na to dobře viděli zvětšíme si vizitku na celou viditelnou plochu. K tomu použijeme Nástroj Lupa (Z) Nástroj Lupa (Z) a z Panelu vlastností, který se opět změnil a nabízí jen příkazy vybraného nástroje, vybereme příkaz Zobrazit všechny objekty (F4) příkaz Zobrazit všechny objekty (F4).

Použití nástroje lupa

K přidání jména a kontaktů požijeme Nástroj Text (F8) Nástroj Text (F8). Kurzor se změní na křížek s písmenkem A Kurzor Nástroje Text (F8).

Protože předdefinované parametry textu, kterým začneme psát budou jen stěží odpovídat našim představám, tak si nejdříve napíšeme všechny texty, které chceme v dokumentu použít a až poté se budeme věnovat úpravě velikosti, typu a barvě písma.

Klikneme (nenatahujeme rámeček) kurzorem myši tam, kam chceme text umístit, na tomto místě začne blikat svyslá černá čárka. Napíšeme, v našem případě, fiktivní název firmy
Čalounictví Hřebíček
Klikneme o něco níže napíšeme fiktivní jméno
Čenda Hřebíček
opět klikneme o něco níže napíšeme opět fiktivní adresu
Cvokařská 13 [Enter]
130 00 Postoloprty
klikneme níže a napíšeme
Mob.: 777 888 999 [Enter]
E-mail: cenda@hrebicek.cz
Pro přechod na další řádku použijeme Enter. Tím, že jsme nenapsali text v jednom kuse tak teď ho můžeme upravit a umístit každý zvlášť. Máme tedy 4 samostatné textové objekty řetězcového textu napsané poměrně velkou velikostí písma. Nevidíme-li všechno stiskneme klávesu F4 pro zobrazení všech objektů v dokumentu.

Napsaný neupravený text

Nyní vybereme Nástroj Výběr Nástroj Výběr a jím vybereme první text Čalounictví Hřebíček. Změníme typ písma, velikost, tučnost a barvu. Z roletového Seznamu písem vybereme v našem případě font Times New Roman hned vedle v Seznamu velikosti písem zmenšíme velikost na 18 bodů, vedle změníme tex na Tučný Tučný a vpravo v barevné paletě vybereme kliknutím levým tlačítkem myši oranžovou barvu.

Změna typu písma, velikosti, tučnosti a barvy.

Podobné kroky uděláme se zbývajícími textovými objekty. Zbytek textů necháme černý, typ písma změníme na Times New Roman, abychom to nedělali u každého zvlášť, vybereme Nástroj Výběr Nástroj Výběr a označíme zbývající texty tak jako když jsme kreslili obdélník, aby byly všechny objekty uvnitř tohoto výběrového obdélníku. U jména zmenšíme velikost na 12 bodů, uděláme Tučné Tučný a kontakty zmenšíme na 8 bodů. S vybraným Nástrojem Výběr Nástroj Výběr umístíme, vybráním a tažením, textové objekty do požadovaných pozic. U kontaktu s mobilem a e-mailem Vodorovně zarovnáme Vodorovné zarovnání text napravo Zarovnání vpravo.

Úprava a zarovnání textů

3. Import grafiky top

Nyní je čas doplnit naši vizitku o nějaký obrázek. Použijeme Čalounické hřebíky z Galerie. Stáhněte si clipart někam na pevný disk Vašeho počítače. Z menu Soubor vyberte příkaz Importovat (Ctrl+I) nebo využijte dostupnější umístění příkazu na Standardní liště nástrojů .

Kliknutím na příkaz Import (Ctrl+I) se otevře okno, ve kterém se proklikáte k uloženému obrázku, vyberete ho a importujete. Ve chvíli, kdy impotujete vybraný obrázek se kurzor změní na 90 stupňový úhel Kurzor Import, který naznačuje levý horní roh impotovaného souboru, ten přesuneme za název firmy.

Importování obrázku

Pokud nyní jen kliknete, naimportuje se obrázek v jeho původní velikosti. Protože je clipart větší než vizitka klikneme levým tlačítkem myši, držíme jej zmáčknuté a natáhneme do požadované velikosti. Naimportované hřebíky zůstanou vybrané (8 černých čtverečků), těmito manipulačními body můžeme ještě velikost upravit uchopením a tažením za bod.

4. Editace grafiky top

Hřebíky mají výplň šedivou, z barevné palety vybereme barvu výplně oranžovou kliknutím na barvu levým tlačítkem myši, pravým tlačítkem myši vybereme tmavě modrou barvu, tím se u hřebíků vytvoří tmavomodrý obrys. Ještě nastavíme šíři obrysu z Panelu nástrojů vybereme Nástroj Obrys Nástroj Obrys a příkaz 1 bod Příkaz Šíře obrysu 1 bod.

Změna barvy a obrysu

Aby toho nebylo dost, tak než práci uložíme a ukončíme uděláme ještě linku pod název firmy. Z Panelu nástrojů vybereme Nástroj Ruční režim (F5) Nástroj Ruční režim (F5). Začneme kreslit linku u levého okraje vizitky, pod názvem firmy, kliknutím levým tlačítkem myši. Linku vedeme vodorovně za název firmy, kde ji dokončíme opět kliknutím levým tlačítkem myši.  Linka je tenká a černá, pravým tlačítkem myši vybereme barvu linky tmavě modrou a z Panelu nástrojů vybereme Nástroj Obrys Nástroj Obrys a příkaz 1 bod Příkaz Šíře obrysu 1 bod.

Vytvoření linky

Vizitka je hotová a měla by vypadat takto:

Jednoduchá vizitka

Pokud jste dospěli až do tohoto bodu, tak Vám gratuluji k vytvoření Vaší první vizitky.

5. Uložení dokumentu top

Ted je ale nejvyšší čas práci uložit! Co kdyby vypnuli proud? Nebo nedejbože zhavaruje Windows, či snad výjimečně sám Corel? I když to už se stává jen ojediněle.

Z menu Soubor vybereme příkaz Uložit jako (Ctrl+Shift+S) Uložit jako (Ctrl+Shift+S), otevře se okno Uložit kresbu, ve kterém se proklikame tam kam chceme práci uložit, zadáme jméno a uložíme.

Uložení dokumentu

Silně doporučuji uložit práci už na počátku a průběžně ukládat z menu Soubor příkaz Uložit (Ctrl+S)  nebo snadněji dostupné z Panelu vlastností Uložit (Ctrl+S). Pokud je na Panelu vlastností ikona Uložit ... (Ctrl+S) Uložit (Ctrl+S) zašedlá je soubor uložen, pokud zašedlá není znamená to, že v dokumentu došlo ke změnám a je třeba dokument uložit.

Uložit

6. Zavření dokumentu top

Nyní vytvořenou a uloženou vizitku zavřeme. Dokument ukončíme tak, že nemusíme ukončit celý program. Z menu Soubor příkazem Zavřít Zavřít dokument nebo černým křížkem s šedivým podkladem Zavřít dokument v pravém horním rohu dokumentu.

Zavřít dokument

Zavřít dokument

7. Načtení vytvořeného dokumentu top

Existující soubor lze otevřít několika způsoby, nezavřeli-li jsme program použijeme příkaz z menu Soubor Otevřít Příkaz Otevřít soubor, nebo snadněji dostupný z Panelu vlastností Příkaz Otevřít soubor.

Otevřít dokument

Pokud je program vypnutý stačí dvakrát poklepat na soubor uložený na disku, nebo spustit program a soubor otevřít z uvítací obrazovky.

8. Ukončení programu top

Program ukončíme z menu Soubor příkazem Konec (Alt+F4) Konec (Alt+F4) nebo standardně jako všechny jiné Windowsovské aplikace bílým křížkem v červeném poli v pravém horním rohu okna programu Konec (Alt+F4).

Ukončení programu

Tak to je konec i tohoto tutoriálu, který vám snad usnadní práci při učení tohoto skvělého grafického programu CorelDRAW 12 cz.
Jistě se nechá dosáhnout stejných výsledku i odlišnou cestou

Připomínky ke článku mi můžete poslat na E-mail:

top


www.multimedia-activity.cz - webdesign, webhosting, multimedia, reklama, potisk triček

COREL.com  / Obsah 2002 CORELclub.cz