Grafický tutoriál léta 2010COREL SOUTĚŽ: Grafický tutoriál léta 2010 (GTL2010/01)

Vivat CorelDRAW – tutoriál

Verze: CorelDRAW® X4

[27.08.2010 BcA. Alexander Šafařík-Pštrosz, www.alexsafarik.com]

Náhled:

00

Abstrakt:

Tento soutěžní tutoriál věnuji oslavě programu, výsledek může posloužit například jako titulní strana bloku, do kterého si můžeme kreslit anebo psát poznámky, pokud zrovna nemáme náš oblíbený program k dispozici. V článku jsou použity nástroje pro práci s tvarem, interaktivní přechod, interaktivní vysunutí, interaktivní lineární výplň včetně přidání třetí barvy, malířské techniky, sloučení, seskupení a text. Kromě nástrojů stojí za zmínku také klávesové zkratky, odsazení posunu atd. Obtížností článek řadím mezi začátečníky a pokročilé. Nyní již přejděme k samotné práci, přeji bezproblémové tvoření.

Po spuštění CorelDRAW zvolíme Nový prázdný dokument a ponecháme standardní nastavení beze změn. Dvojitým klepnutím na nástroj Obdélník vytvoříme obdélník o rozměru přednastaveného listu, tedy A4 (210 × 297 mm). Za horní táhlo zmenšíme velikost obdélníku přibližně o centimetr (změnu sledujeme v Panelu vlastností). V Panelu nástrojů aktivujeme nástroj Interaktivní výplň, kterým táhneme přes obdélník přibližně úhlopříčně. V Panelu vlastností upravíme počáteční a koncové barvy tak, aby v levé horní části obdélníku byla tmavě modrá barva a v pravé spodní části černá barva.

01

Pokračujeme tvorbou kruhu – aktivujeme nástroj Elipsa a za stisknuté klávesy Ctrl během tažení vytvoříme kruh. Jeho rozměr upravíme v Panelu vlastností na 7 × 7 mm a zvolíme černou výplň. Dále vytvoříme obdélník, jehož rozměr bude asi 6 × 23 mm a jeho rohy zaoblíme v Panelu vlastností na 100 %. Před zaoblením rohů označíme zámeček za čtyřmi políčky tak, aby byl zamknutý a změna tedy nastala ihned u všech rohů. Kruh umístíme do spodní části obdélníku, nyní již oválu.

02

Na ovál použijeme nástroj Interaktivní výplň, kterým táhneme z jednoho kraje do druhého, přitom si pomůžeme automatickým přichytáváním k uzlům, středům apod. Tím zachováme přesnost. Na osu přechodu poklepeme v místě mimo táhlo, čímž přidáme třetí barvu. Z Palety barev přetáhneme barvu vždy do políčka – čtverečku: levý – šedivá (20 % černé), prostřední – bílá, pravý – šedivá (40 % černé). Tažením označíme ovál s kruhem (nástroj Výběr) a klepnutím na označené objekty aktivujeme po okrajích a v rozích objektu (oválu) šipky pro otáčení a zkosení. Objekty pootočíme ve směru chodu hodinových ručiček cca o 12–15°.

03

Výsledek umístíme do levého horního rohu obdélníku tak, aby přesahoval přibližně polovinou přes horní okraj a od levého okraje měl asi 2mm mezeru. Ovál s kruhem nakopírujeme a kopii přemístíme na pravou stranu, během tažení držíme stisknutou klávesu Ctrl pro zachování horizontální přesnosti. Vrátíme se k nástroji Lineární výplň, kterým označíme nakopírovaný ovál, poté upravíme šedé barvy tak, aby byly o 20 % tmavší (levá 40 %, pravá 60 %).

04

Ovál s kruhem vždy označíme a kombinací kláves Ctrl+G seskupíme, proces opakujeme na druhé straně. Aktivujeme nástroj Interaktivní přechod, kterým táhneme z jedné skupiny (ovál + kruh) do druhé. V Panelu vlastností změníme Počet kroků na 18.

05

Opětovným postupem nebo snadněji nakopírováním a otočením vertikálně získáme zadní část spirály. Klepnutím pravým tlačítkem myši zobrazíme nabídku, kde zvolíme Pořadí – Do pozadí stránky. Jestliže bude ovál nejvíce vpravo přesahovat papír, označíme ho, kombinací kláves Ctrl+Q převedeme na křivky a za pomoci nástroje Tvar přesahující část odstraníme (přidání uzlu= poklepání na okrajovou linku oválu, odstranění uzlu= poklepání na uzel).

06

Dále se zaměříme na spodní část listu. Budeme tvořit objekty, symbolizující budovy – viz. obrázek níže.

Var. 1: Aktivujeme nástroj Ruční režim, klepneme v počátečním bodě a tažením myši budeme vytvářet úsečku. Během tohoto tažení držíme stisknutou klávesu Ctrl pro tvorbu svislých a horizontálních linek (a úhlových po násobkách 15°), na konci úsečky klepneme opět myší a v tomtéž bodě pokračujeme dále až dokud se nedostaneme k prvotnímu bodu.

Var. 2: Druhou variantou, jak tyto budovy vytvořit, je použití nástroje Obdélník a následné sloučení vzniklých obdélníků. Po označení obdélníků nalezneme ikonu SloučitPanelu vlastností.

Budovy vybarvíme tmavě šedivou výplní (90° černá). Obrys odstraníme klepnutím pravého tlačítka myši na proškrtnuté políčko navrchu Palety barev.

07

Když máme budovy označené, aktivujeme nástroj Interaktivní vysunutí, kterým táhneme ze středu budov mírně nalevo a vzhůru. V Panelu vlastností tohoto nástroje zvolíme ikonku Barva – dále Použít plnou barvu a vybereme černou.

08

Panelu nástrojů aktivujeme nástroj Malířské techniky, v Panelu vlastností zvolíme 3. ikonku (Nanášení) a v Seznamu souborů zvolíme ohňostroj. Tažením myši vytvoříme několik variant rachejtlí. Pokud by se nám nelíbila žádná kombinace, stiskem kláves Ctrl+K (rozdělit) a následovně Ctrl+U (zrušit skupinu) rozdělíme rachejtle na jednotlivé, ty poté můžeme libovolně kombinovat. Dále pouze označíme budovy a stiskneme Ctrl+Home (Do popředí stránky).

09

Aktivujeme nástroj Text, klepneme do prostoru a napíšeme text: Vivat CorelDRAW. Typ písma zvolíme některý z ručních (handwriting), v ukázce Gunny handwriting, velikost písma 96pt. Opětovným klepnutím na střed textu aktivujeme dvojšipky pro otáčení a zkosení, text částečně pootočíme.

10

Poslední částí stránky budou pole s čísly verzí, stoupající až k nejaktuálnější verzi X5 (15). Pole vytvoříme za pomoci nástroje Obdélník, kterým vytvoříme čtverec (během vytváření držíme stisknutou klávesu Ctrl). Jeho rozměr nastavíme v Panelu vlastností na 9 × 9mm, šířka obrysu 0,75 mm a zaoblení rohů 30 %. Klepnutím pravého tlačítka myši na bílou barvu obarvíme obrys.

11

Tento čtverec bude u levého okraje ve spodní části. Čtverec nakopírujeme (Ctrl+C,Ctrl+V) a přesuneme do pravého okraje, během tažení držíme stisknutou klávesu Ctrl pro zachování horizontální přesnosti. Za jedno z rohových táhel čtverec zvětšíme asi na 13–14 mm, během tažení myší držíme stisknutou klávesu Shift pro zachování středu čtverce. V Panelu vlastností zvětšíme také tloušťku obrysu na 1 mm.

12

Aktivujeme nástroj Interaktivní přechod a táhneme z jednoho čtverce do druhého. V Panelu vlastností nastavíme Počet kroků 13.

13

Dále aktivujeme nástroj Text, klepneme volně do prostoru a napíšeme: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X3 X4 X5. Typ písma bude stejný jako v případě nápisu „Vivat CorelDRAW“, velikost písma 24pt, v případě jiného typu písma bude velikost taková, aby se číslice vešly do čtverců. Kombinací kláves Ctrl+K rozdělíme čísla verzí na jednotlivé, ty poté rozmístíme do čtverců. Díky standardně aktivovanému přichytávání k objektům se číslice „samy“ přichytí na středy čtverců. Text obarvíme bílou výplní, pouze aktuální verze bude obarvena červeně.

14

 Tím jsme udělali poslední krok a měli bychom tak dosáhnout finálního výsledku. Ten můžeme Publikovat do souboru PDF anebo Exportovat (např. JPG) anebo ihned tisknout.

15

Doufám, že se Vám článek líbil a bude přínosem při Vaší práci v CorelDRAW.

Zdrojové soubory ke stažení:

CDR Vivat-CorelDRAW.cdr (CDR, X4, 565 kB)

Autor: BcA. Alexander Šafařík-Pštrosz, www.alexsafarik.com

top

COREL.com  / Obsah 2002 CORELclub.cz