Stylizovaný nápis na hvězdném pozadí – tutoriál Corel

Verze: CorelDRAW® X4

[15.12.2010 Petr Valach]

Účelem tohoto tutoriálu bude vytvoření následujícího obrázku:

effects

Při jeho tvorbě užijete celou řadu vektorových a bitmapových efektů. Tutoriál je určen pro pokročilejší uživatele. Před započetím práce doporučuji vypnout správu barev.

Pojďme na to.

Nejprve si vytvořte stránku dokumenty v poloze na šířku. Velikost stránky není důležitá, ale abyste zachovávali stejné proporce, nastavte si formát A4.

Vytvořte obrys stránky tím, že poklepete na nástroj Obdélník. Obdélník, který vznikne, vybarvěte třeba barvou Námořnická modrá sytá. Z tohoto obdélníku vytvoříte síťovou výplň. Obdélník, který vyplňuje celou stránku (nachází se vespod stránky, jak se můžete přesvědčit v ukotvitelném panelu Správce objektů), se promění v síť 3 × 3 polí. Na panelu vlastností v první části Rozměry mřížky změňte počet polí na 5 × 5 (číslo je pouze orientační, bude na vás, jaké zvolíte). Rozměry lze později upravovat.

Vyberte jednu řadu uzlů přibližně uprostřed stránky o šířce přibližně šířce textu a se stisknutou klávesou Ctrl klepejte na růžovou barvu (tím přidáváte 5 % růžové). Růžová barva je typická pro vodíkové mlhoviny, modrá zase pro prašné, reflexní. (U vodíkových září samotný plyn excitovaný zářením okolních hvězd, u prašných mlhoviny se světlo hvězd rozptyluje na prachových částicích).

m42

Až se vám vytvoří jakýsi mrak, vybírejte okolní uzly a pokuste se o lepší prolnutí s okolím (stejná metoda, jen procento růžové bude menší). Vyberte si i další místa a podle fantazie je obarvujte, ale doporučuji vybírat uzly, nikoliv pole. S uzly můžete i hýbat a způsobit tak deformaci barvy na jedné straně, což je vynikající simulace rázové vlny, kterou můžete na fotografiích mlhovin vidět (zvláště u mladých, nově vzniklých hvězd se silným prouděním hvězdného větru, které je právě příčinou vzniku těchto zhuštěnin; typicky mlhovina Conus nebo Velká mlhovina v Orionu, případně mlhovina Rosetta).

mesh

Pokud se vám líbí výše uvedený příklad síťové výplně, můžete si jej stáhnout zde.

Možná se vám zdá, že v obrázku chybí hvězdy, které by mohly vytvořit výše zmíněnou fotonovou erozi, nebojte se; za chvíli je přidáte.

Převedení na rastr a práce s rastrem

Až budete s výsledkem jakž-takž spokojeni, zazálohujte si duplikací vytvořenou síťovou výplň (poněvadž v dalším kroku o ni přijdete). Následně budete aplikovat několik bitmapových efektů.
Obdélník se síťovou výplní převeďte na rastr – přes nabídku Rastry – Převést na rastr. Do pole Rozlišení zadejte například 150 dpi (větší rozlišení nebude třeba, pokud nechcete svůj výtvor tisknout). Nezapomeňte zatrhnout pole Průhledné pozadí.
Pokud se vám stane, že pozadí je až příliš tmavé, nevadí, zesvětlíte ho v Corel PHOTO-PAINT pomocí čočky.
Na Panelu vlastností se objevilo tlačítko Upravit rastr. Stiskněte jej, abyste mohli výplň editovat ve Corel PHOTO-PAINT. Otevře se Photo-Paint s obrázkem vaší síťové výplně. Protože již nyní nebudete CorelDRAW potřebovat, můžete program zavřít a soubor v Corel PHOTO-PAINT uložit na disk. Další úpravy budou čistě bitmapového charakteru. Ve Corel PHOTO-PAINT nasimulujete hvězdné pozadí, přidáte nějaké jasnější hvězdy, jeden efekt a obrázek zjasníte. Dále pak přidáte text a aplikujete na něj dva efekty.
Je ale třeba říci, že některé úkony je možné provést přímo v CorelDRAW. Ten však, i když má ve svém ansámblu mocné bitmapové zbraně, není bitmapový editor, a tak mu chybí možnost maskování, která teď bude potřeba. I když efekt, který použijeme následně, v něm lze použít. Další efekt, fotografický, však už ne.
Po otevření Corel PHOTO-PAINT doporučuji změnit velikost obrázku. Důvodem k tomuto kroku je, že použijete v obrázku efekt šumu, který však při vykreslování na monitor s nižším rozlišení nevypadá dobře; zkuste porovnat následující dva obrázky. První je exportovaný obrázek se stávající velikostí a druhý s velikostí 800/560 pixelů.

velke_rozliseni

male_rozliseni

Jelikož jsou tečky tvořící hvězdy malé, na obrázku s velkým rozlišením se slijí a vytvářejí namísto jasně ohraničených bodů spíše šum (jakmile si však obrázek přiblížíte, hvězdy rozlišíte). Proto nyní obrázek převzorkujte, a to z nabídky Obrázek – Převzorkovat. Zobrazí se následující okno:

resample

Zadejte uvedené parametry a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte ze skupiny nástrojů Maska maskovací nástroj Kouzelná hůlka. V panelu vlastností pak vyberte režim výběru Přidat a toleranci nastavte rozumnou, s ohledem na vaši kresbu. Je třeba vybrat modré pozadí, do něhož se aplikuje efekt Přidat šum. Myslím, že za přijatelnou hodnotu tolerance lze považovat 5.
Klepněte do kresby a klepejte tak dlouho, dokud nebudete mít všechna místa mimo těch vybarvených síťovou výplní vybrána. Výběr (selekci, upravitelnou oblast) poznáte podle „pochodujících mravenců”, jimiž je uzavřen, resp. za pomoci režimu Rychlé masky. Ten aktivujete stisknutím klávesy Q.
Celý proces lze řešit také s využitím Barevné masky. Tento nástroj umožňuje výběr nespojitých oblastí, a to velice elegantně a myslím, že těžko najdete v konkurenčních programech srovnání, co se možností týče. Okno spustíte příkazem Maska – Barevná maska a už při prvním spuštění můžete vidět, že jde o opravdu účinný nástroj.

color_mask

Jde o obdobu použitou v CorelDRAW, ale s daleko bohatšími možnostmi. Horní lišta s tlačítky představuje režim výběru, tak, jak jej znáte (normální, přidat, ubrat, průnik), na konci je tlačítko pro invertování výběru. Kapátkem vybíráte barvu, ale nejen to, jak se můžete přesvědčit z napravo od něj umístěné roletky, z níž lze vybrat předdefinované barvy, ale i světlé/tmavé/střední tóny a podobně. Tlačítko s okem zapíná a vypíná náhled a vedle umístěná roletka umožňuje vybrat možnosti zobrazení výběru. Myslím, že nejčastěji používaným zobrazením budou Obrysy a Překrytí. Tlačítkem Původní navracíte změny provedené v okně na výchozí hodnoty, posuvníkem Vyhlazení vyhlazujete výběr. Tlačítko se šipkou umožňuje definovanou masku uložit resp. načíst jinou a tu pak editovat. V okně výběrů pak máte zobrazeny všechny výběry, které jste definovali, zatržítkem je do skutečného výběru přidáte či ne. Výběr tedy provedete tak, že vyberete v okně požadované možnosti a kapátkem pak klepnete do kresby. Dané políčko se zaktivuje a máte možnost jej následně editovat tak, že poklepete na jeho barevné provedení, čímž otevřete standardní dialog barev. V číselníku vedle pak zadáváte velikost tolerance a jiné možnosti, viz dále.
A nakonec, tlačítkem Více se dostáváte do ještě zajímavějších možností.

color_mask_more

Jednak zde můžete zadávat velikost tolerance výběru. V dolní části pak určujete, které pixely jasnější/tmavší než prahová hodnota se přidají do chráněné oblasti, tedy odeberou z výběru.
Pokud přepnete režim výběru z Normálního do Režimu HSB, budete mít k dispozici ještě bohatší možnosti.

color_mask_hsb

Již z přiloženého obrázku je patrné, že můžete ovládat hodnoty odstínu, sytosti a jasu výběru, a to buď pomocí posuvníků napravo, anebo v okně výběrů nalevo.
S použitím Barevné masky je provedení velmi složitých výběrů skutečně jen otázkou několika klepnutí.

mask

Výběr můžete realizovat také pomocí přiloženého souboru maska.cpt.

Zkopírujte si soubor s maskou na disk a pak z nabídky Maska vyberte Načíst – Načíst z disku. Zadejte cíl stažení a masku načtěte. Jakmile se zobrazí ukazatel importu masky, stačí stisknout klávesu Enter.
Zkopírujte či vyjměte výběr do nové vrstvy (objektu). To lze v Corel PHOTO-PAINT přes kontextovou nabídku, přes nabídku Objekt – Vytvořit či přes klávesovou zkratku Ctrl + šipka nahoru pro zkopírování výběru či Ctrl + Shift + šipka nahoru pro jeho vyjmutí. Nad aktuální vrstvou se vytvoří nová s obsahem výběru.
Co je lepší – kopírovat či vyjímat? Někdy se vyjmutí nevyhnete, v tomto případě na tom tolik nezáleží. Nicméně vyjímání objektů s sebou nese kaz v podobě lemu, který se vytváří kolem vyjímaných objektů. Jde o lem tvořený poloprůhlednými pixely a lze se jej velmi účinně zbavit přes nabídku Objekt – Matování – Práh. Zde volíte počet pixelů, které budou odstraněny, čím nižší hodnota prahu, tím větší počet se odstraní. Při použití efektu musí být oba objekty vybrány.

incorrect_border

Práce s čočkami

Vyberte objekt s pozadím a přejmenujte ho na Background (poklepáním na jeho název v panelu Objekty). Druhý objekt pojmenujte Nebula. V následujících krocích přidáte do kresby hvězdy technikou dvojitého šumu. V prvním kroku přidejte šum společný pro celý obrázek použitím čočky. Čočky představují další velkou kapitolu Corel PHOTO-PAINT. Jak známo, editace bitmapové grafiky je v zásadě destruktivní – mění se jednotlivé obrazové body, a to tak, že trvale – je pouze otázkou tvůrců programu, zda danému programu přidají určitou funckionalitu, která si „pamatuje” předchozí stav a dokáže jej lokálně vrátit zpět. (To je realizováno i v Corel PHOTO-PAINT, ale tyto možnosti se netýkají efektů; jejich použití je nevratné, nechcete-li použít funkci Zpět. A proto je výhodné používám nástroje, které fakticky nepozměňují originální kresbu, jen přes ni natáhnou jakousi pomyslnou vrstvu, která má takové vlastnosti, že zdánlivě edituje pixely pod ní.
Čočky v Corel PHOTO-PAINT představují totéž, co vrstvy úprav ve Photoshopu. Ale s několika bonusy navíc:

  • Je jich víc, daleko víc, a jejich možnosti jsou nad očekávání veliké.
  • Nevážou se na vrstvu, pokud uživatel nechce, jsou to totiž samostatné vrstvy, které lze posunovat jak v zásobníku vrstev, tak i v samotném obrázku; je možno přidávat jim režim prolnutí i krytí.

lens

V ukotvitelném panelu Objekty klepněte na tlačítko Nová čočka. Vyberte ze seznamu typ Přidat šum. Úprava, kterou se chystáte udělat, je zcela realizovatelná i prostřednictvím klasických efektů a globálních úprav, nicméně výhoda čočky spočívá v její nedestruktivnosti a snadné pozdější editaci. Šum, který přidáte, bude typu Spojitý a jeho barva bílá (barvu zadáváte z roletky v sekci Režim barev). Další hodnoty jsou uvedeny obrázku:

sum_spojity

Tím jste použili čočku pro celý obrázek, v tuto chvíli je ale žádoucí omezit její funkčnost pouze na vrstvu Background. Proč? Použití tohoto efektu dává silnější body o větším průměru, které se hodí jako jasnější hvězdy. A proto v ukotvitelném panelu Objekty klepněte nalevo vedle miniatury čočky. Objeví se ikonka připínáčku, která informuje, že se vrstva ořízla podle spodnější. Tuto spodní vrstvu – v našem případě Background – lze však také oříznout vůči spodní vrstvě a tak dále. Pokud byste vytvořili vícero čoček a chtěli je oříznout podle jedné vrstvy, je to jednoduché. Umístěte je všechny nad danou vrstvu a všechny pak ořízněte výše uvedeným způsobem.
Jakmile máte čočku hotovou, je vhodné ji jako každou jinou vrstvu nějak pojmenovat. To můžete provést například poklepáním na čočku v panelu Objekty, ale pozor, nikoliv na samotnou ikonku čočky. Tím byste totiž vyvolali okno čočky s parametry nastavení. Je třeba poklepat mimo tuto ikonku anebo využít kontextovou nabídku, v níž vyberete položku Vlastnosti Tuto čočku pojmenujte třeba jako spojitý.
Vytvořte další čočku – tentokrát s platností pro celý obrázek. S její pomocí vytvoříte šum s nízkou hodnotou jasu a velikosti jednotlivých bodů. Takže vytvořte čočku Přidat šum a tentokrát vyberte možnost Gaussovský (viz obrázek). Čočku pojmenujte třeba Gauss.

sum_Gauss

Obrázek se sice posypal šumem, ale je velmi mdlý. Je třeba trochu oživit barvy a zjasnit jej, přidat kontrast. Použijte proto čočku Zlepšení kontrastu a jediné, co je třeba udělat, je zaškrtnout pole Aut. upravit. Provedená úprava je sice dobrá, ale není rozhodně nejlepší.

kontrast

Použijte proto ještě čočku Tónová křivka. Zde však udělejte malý trik. Otevřete okno Načíst soubory s tónovými křivkami (viz obrázek) a vyberte soubor brighten.crv. V této složce jsou umístěny parametry tónové křivky se speciálními volbami – určitě tu nehledejte křivky pro korektní úpravy fotografií. Jde o umělecké efekty. Konkrétně tento soubor nastaví křivku tak, že obrázek maximálně zesvětlí – nicméně způsobem až příliš agresivním. Zkuste tedy přetáhnout body blízké počátku a konce křivky tak, jak je vyznačeno na obrázku. Tím se prohloubí světla a stíny a obrázek získá ještě vyšší kontrast.

tone_curve

image_after_tone_curve

V tomto stadiu zálohujte stav prostřednictvím ukotvitelného panelu Zpět, na němž vyberete poslední tlačítko Duplikovat obrázek. V následném dialogu odškrtněte položku Sloučit objekty s pozadím. Otevře se nový obrázek se zachovaným stavem toho současného, takže máte možnost se k němu následně vrátit (což by pro vás měla být možnost v nouzi nejvyšší). Můžete také (pokud jste se současným stavem spokojeni) vynechat předchozí krok a zmáčknout tlačítko Kontrolní bod. Historie akcí se smaže a vytvoří se kontrolní bod, od nějž se zaznamenávají další akce.
Doporučuji provést zálohu stavu, protože následující úpravy budou značně destrukční. V panelu Objekty klepněte na libovolný objekt a proveďte příkaz Sloučit všechny objekty s pozadím (prostřednictvím kontextového menu, nabídky anebo klávesovou zkratkou Ctrl + Shift + šipka dolů). Tím se vytvoří objekt jeden, což je potřeba pro použití následujících efektů.

Použití fotografických filtrů

Teď přijde na řadu několik kouzel. Z nabídky Efekty vyberte příkaz Fotoaparát – Barevný odlesk. Z roletky Předvolby vyberte Hvězdná exploze a následně klepněte na tlačítko se zaměřovačem, abyste efekt přesunuli na vhodné místo, kde nebude překážet dalším objektům (viz obrázek). Zadejte parametry přibližně jako na obrázku. V roletce Barva můžete změnit barvu odlesku, ve výchozím nastavení je červená, můžete ji změnit například na žlutou či světle modrou (a podobně).

odlesk_settings

V zobrazené roletce přepněte stav do efektu Konec odrazu. Nasimulujete tak efekt odraženého světla v čočce fotoaparátu. Jedno z možných nastavení je zde.

odraz_settings

Přepněte se na záložku Záblesky, v níž se nastavují parametry cípů hvězdy. Zvolit můžete například toto řešení:

Barevný odlesk

Výsledek po aplikaci efektu by měl vypadat takto:

barevny_odlesk

Tento efekt použijeme ještě jednou, ale až později. Nyní si namalujte do kresby nějaké jasnější hvězdy. Nejprve si založte novou vrstvu s názvem hvězdy a Režim sloučení nastavte na Sečíst. Do ní budete hvězdy kreslit. Nejlépe je asi využít nástroj Nanášení obrázků. Z horní roletky Typ štětce vyberte Třpyt. Dále zvolte nulovou průhlednost a do pole Počet teček zadejte číslici 1. Další údaje nejsou důležité. Snad až na Velikost, která je nejdůležitější. Vyzkoušejte si na prázdné vrstvě různé velikosti, pak obsah vrstvy smažte stisknutím klávesy Delete.
Jak postupovat: Určitě buďte střídmí a nekreslete příliš mnoho hvězd. Neodpovídalo by to skutečnosti. Určitě nakreslete několik jasných hvězd do výdutě, pokud jste ji vytvořili, podobně jako na ukázkovém příkladu. To představuje oblast „vyčištěnou“ zářením mladých horkých hvězd na počátku života. Před mlhovinu nakreslete opravdu jen pár hvězd, více jich může být mimo. Lepší je kreslit hvězdy před mlhovinou na další vrstvě s režimem sloučením nastaveným na Závoj. Hvězdy kreslete jednoduchým klepnutím. Určitě nevytvářejte stopy z hvězd. Připomínám, že velikost lze měnit držením a tažením myši nahoru a dolů se stisknutým levým tlačítkem a klávesou Shift.
Vlastní objekty tvořící tento efekt jsou šedivé a barevnosti jsme dosáhli změnou režimu sloučení. Pokud by se vám přesto zdálo, že některé jasnější hvězdy jeví tendenci do šedé barvy, lze tomu odpomoci velice jednoduchou metodou. Dá se předpokládat, že se to bude týkat hvězd ve vrstvě hvězdy, takže ji vyberte. Buď můžete přes nabídku Upravit zvolit Vyvážení barev a přesunout poslední posuvník zcela doprava a případně posuvník Purpurová – Zelená poněkud doleva (viz obrázek).

vyvazeni_barev

Alternativně ve stejné nabídce najdete příkaz Barevný odstín, který dává tytéž možnosti, jen se s ním jinak pracuje. Jde o funkci podobnou té, kterou můžete najít ve Photoshopu. Klepáním na jednotlivá políčka přidáváte odstíny barev podle kroku, který si volíte napravo. Tam také můžete zvolit, kterých jasových odstínů se bude změna týkat.

barevny_odstin

Současná podoba vašeho obrázku by mohla být takováto:

nebula_stars

Po tomto kroku opět slučte všechny objekty do pozadí. Provedeme nyní aplikaci stejného efektu jako v předchozím případě, ale s jinými navolenými možnostmi. Zvolte tedy nabídku Efekty – Fotoaparát – Barevný odlesk a v již známé roletce Předvolby zvolte Atomový výbuch. Nastavte parametry podle následujícího obrázku, přepněte se v horní roletce na Aureolu a odstraňte ji (zadejte její velikost na nulu), nastavení Záblesků ponechte jako v předchozím případě. Snažte se umístit střed výbuchu poblíž středu obrázku.

nuclear_explosion

Výsledek je takovýto:

nuclear_explosion

Pokud vám účel použití není nyní jasný, dovíte se jej za chvíli.
Nyní již zbývají poslední kroky: přidat text, obarvit jej efektem a obrázek doplnit rámečkem.

Práce s textem a další efekty

Vyberte nástroj Text a v roletce Písmo zvolte font You´re Gone. Pokud jej nemáte, můžete si jej stáhnout například odsud. Napište slovo corelclub.cz a slovo umístěte tak, aby se krylo se zobrazením výbuchu. Pravděpodobně budete muset i změnit velikost písma. Změny je třeba potvrdit tlačítkem Použít transformaci na panelu vlastností.
Je poměrně lhostejné, jakou barvu bude text mít, vhodná je například tmavě modrá. Dodejte písmu trojrozměrný vzhled pomocí efektu Umělá hmota, který spustíte přes nabídku Efekty – Textura – Umělá hmota. Nastavení efektu vidíte níže.

plastic

Dále přidejte textu stín. Stačí vybrat textový objekt, potom nástroj Interaktivní stín, z roletky přednastavených možnosti vybrat Medium Glow a stín doupravit podle těchto parametrů:

shadow

Směr prolnutí stínu zvolte Mimo a Okraj prolnutí stínu vyberte Čtverečkovaný.
A aby toho nebylo málo, vytvořte efekt eroze textu. Vyberte textový objekt a z nabídky Efekty – Deformace vyberte Vítr. Hodnoty nastavení tohoto efektu jsou níže.

wind

Výsledek vašeho úsilí by mohl vypadat například takto:

nearly_end

V následujícím kroku, posledním, přidáte obrázku rámeček. Nicméně pokud se vám výsledek zdá příliš křiklavý, příliš jasný, můžete využít možností okna Úprava obrázku, které spustíte z nabídky Upravit, případně jiných, podobných funkcí, například Odstín, sytost a světlost, díky němuž lze vytvářet naprosto fantastické barevné kombinace. Je však třeba se rozhodnout, na jakou vrstvu chcete změny aplikovat, pokud byste zamýšleli zkoušet různé možnosti nastavení pro celý obrázek, pak se vyplatí buď sloučit všechny vrstvy anebo použít čočku.

Rámeček

… se v Corel PHOTO-PAINT dělají náramně elegantně. Sice můžete využít dobrodiní stejnojmenného efektu, ale při použití zjistíte, že obraz deformuje takovým způsobem,.který je pro tento účel naprosto nevhodný a užití najde jinde. Zde stačí vytvořit si klasický rámeček okolo obrázku, a to lze realizovat pomocí výběru. Vytvořte novou vrstvu (pokud si chcete původní obrázek uchovat) a pojmenujte ji třeba rámeček. Potom stiskněte Ctrl + a, čímž vyberete celou vrstvu. V nabídce Maska – Obrys masky najdete položku Okraj; hned uvidíte, co se stane, protože se spolu s tímto efektem zobrazí i rychlá maska. Zadejte šířku asi 20 pixelů, měkký okraj a potvrďte.
Potom vyberte nástroj Interaktivní výplň a táhněte přes celý obrázek, nejlépe diagonálně. Následně můžete přidávat z palety barev jednotlivá barevná políčka na spojnici barev, která se tímto nástrojem vytvoří. Můžete tak dosáhnout poměrně zajímavých efektů.

A zde pak již je hotový obrázek:

finish

Zdrojové soubory ke stažení:

CDR nebula_mesh.cdr (CDR, X4, 337 kB)
CPT maska.cpt (CPT, X4, 148 kB)
CPT nebula_stars.cpt (CPT, X4, 1.1 MB)

Autor: Petr Valach

top


www.multimedia-activity.cz - webdesign, webhosting, multimedia, reklama, potisk triček

COREL.com  / Obsah 2002 CORELclub.cz