Nástavbový software OAK.Reel pro CorelDRAW

Inzertní článek

Verze: CorelDRAW®

[19.04.2012 Pavel Václavíček]

Vektorová grafika má v sobě velký potenciál možností transformace. Díky kreativním nástrojům lze snadno měnit tvar a průběh objektů do požadované podoby. Vedle známých nástrojů, existují i specializované. Jeden takový specializovaný nástroj si teď představíme.

Jedná se o nástroj, který navíjí vybrané objekty na zvolenou křivku. K čemu je to dobré? Představme si, že potřebujeme např. ozdobit vnitřní oválek viněty. V CorelDRAW něco nakreslit rovně je snadné. Nakreslíme si motiv a vysázíme jej do pásky. A to je celé. Máme hotovo. Protože teď už jen stačí ukázat OAK.Reel vnitřní oválek viněty a nakreslený motiv. OAK.Reel automaticky pásku přenese na oválek. Pomocí nástroje OAK.Reel dokážeme všechny objekty přizpůsobit přesně průběhu oválku.

Vytvořit motivy v rovné podobě je tedy jednoduché a rychlé. Snadno vyskládat objekty vedle sebe a pak jen ukázat kam se co má navinout. Ukázka bývá vždy účinná na pochopení. Ukážeme si na jednoduchém příkladu, jak vybavíme vinětu vnitřním ozdobným motivem.

1-1. Rovný jednoduchý opakující se motiv

1-1. Rovný jednoduchý opakující se motiv

1-2. Rovný motiv byl pomocí OAK.Reel aplikován na elipsu uvnitř viněty

1-2. Rovný motiv byl pomocí OAK.Reel aplikován na elipsu uvnitř viněty

2-1. Jiná situace nastává, pokud má motiv na sebe přesně navazovat

2-1. Jiná situace nastává, pokud má motiv na sebe přesně navazovat. Předchozí příklad je možno s trochou šikovnosti zpracovat ručně, ale pokud mají na sebe motivy přesně navazovat, je to zase o stupínek těžší pro ruční zpracování. V  OAK.Reel je to záležitost okamžiku.

2-2. Navinutý navazující motiv

2-2. Navinutý navazující motiv

2-2. Navinutý navazující motiv

Motiv tedy lze upravovat vždy v rovném tvaru a následně aplikovat na libovolnou křivku, která udává trajektorii, průběh, nově vytvořených objektů. Objekty je  po navinutí možno dále upravovat. Jedná se o stejně ryzí křivky, jako jsou zdrojové. Jen tu a tam se přidá nějaký bod. Rychlost zpracování je zanedbatelná s porovnáním s ručním překreslením, o přesnosti ani nemluvě. Natočení motivu ukázky trvalo přibližně 4 vteřiny. Navíjet se dá na libovolnou křivku oblouk, kruh, elipsu nebo vlastní křivku od ruky. Samotný postup navíjení je jednoduchý a probíhá v několika krocích. Výběrem křivky pro navinutí a následně označením objektů, které se mají na křivku navinout.

Každý nový nástroj tvůrčí grafiku obohacuje. Využití nástroje OAK.Reel lze najít hned v několika oborech. Navíjení se nejčastěji používá v oblastech, kde se  provádí tisk z plochy a následný přenos na medium. To by však vydalo na samostatnou kapitolu. Tak snad v některých dalších dílech.

OAK.Reel je vyhotoven ve dvou verzích Easy a Basic. Verze Easy je určena nenáročným uživatelům a umožňuje pouze navíjet. Basic přináší do prostředí CorelDRAW něco, co je zatím pro toto prostředí neznámé - příkazovou řádku. Používá se pro interaktivní komunikaci s uživatelem. Verze Basic umí vedle navíjení ještě měřit délku objektů, vytvořit oblouk ze tří bodů, vytvořit oblouk z poloměru a délky, dotázat se  na oblouk a zkontrolovat objekty vhodné pro navíjení. Součástí programu je i  uživatelská příručka, která uživatele seznámí s prostředím. Lze zaslat e-mail pro aktivaci zkušební 30denní verze. Aktivace se provádí po nainstalování zkušební verze. Aplikace jsou připraveny v českém a anglickém vydání pro okamžité nasazení v CorelDRAW® X5 a CorelDRAW® X3.

Autor: OAKSOFT.CZ

Pavel Václavíček, programátor, po několik let se pohyboval v CAD a 3D aplikacích

top


www.multimedia-activity.cz - webdesign, webhosting, multimedia, reklama, potisk triček

COREL.com  / Obsah 2002 CORELclub.cz