Informace COREL club 2017

Jak je to, s kliparty od CorelDRAW co byly součástí instalace.
Můžou se používat dál komerčně bez nějakých omezení?

[17.11.2017 Jiří Beroušek - CDR 2017]

LicencePtáte se nás...

Citace z LICENČNÍ SMLOUVY S KONCOVÝM UŽIVATELEM PRODUKTU z CorelDRAW 2017

...

"DALŠÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO UŽIVATELE KLIPARTŮ, FOTOGRAFIÍ LICENCOVANÝCH PRO KONKRÉTNÍ POUŽITÍ, VIDEOOBSAHU, AUDIOKLIPŮ, PÍSEM A VZOROVÉHO OBSAHU:
Náš Software může obsahovat nebo zpřístupňovat kliparty, fotografie, videoobsah, audioklipy (souhrnně nazývané „Obrázky a klipy"), soubory softwarových dat, které při použití ve spojení s příslušným hardwarem a softwarem poskytují návrhy písem (například zejména soubory TTF nebo OTF), nazývané „Písmový software", grafické návrhy vytvořené Písmovým softwarem nazývané „Vytvořená písma" a vzorový obsah, například formuláře, šablony, sady obrázků, „tvorové" nebo podobné položky (souhrnně nazývané „Vzorový obsah"), které jsou v našem vlastnictví, podléhají licenci open source nebo jsou licencované třetí stranou.

S výjimkou požadavků níže uvedeného odstavce a s výjimkou požadavků stanovených v souvislosti s obsahem platí, že jako uživatel našeho Softwaru můžete volně používat, upravovat a publikovat Obrázky a klipy, Vytvořená písma nebo Vzorový obsah následujícím způsobem: Můžete

(i) zahrnout jakékoli Obrázky a klipy, Vytvořená písma nebo Vzorový obsah do své originální práce a publikovat, zobrazovat a distribuovat svou práci na kterémkoli médiu za předpokladu, že do svého díla zahrnete upozornění na autorská práva informující o vašem vlastnictví a vlastnictví společnosti Corel následujícím způsobem: „Copyright (c) 20___ [vaše jméno], Corel Corporation a poskytovatelé licence. Všechna práva vyhrazena."; a dále smíte

(ii) zhotovit jednu (1) kopii Obrázků a klipů, Písmového softwaru nebo Vzorového obsahu pro záložní či archivační účely. NESMÍTE

(i) opakovaně prodávat, sublicencovat nebo jinak zpřístupňovat Obrázky a klipy nebo Písmový software pro použití nebo distribuci samostatně nebo odděleně od produktu nebo webových stránek. Obrázky a klipy nebo Vytvořená písma mohou být například použity jako součást návrhu webových stránek, avšak nesmí být zpřístupněny pro stažení samostatně (použití Písmového softwaru jako webového písma, využití specifikace CSS3@font-face apod. je výslovně zakázáno) nebo ve formátu navrženém či určeném pro trvalé úložiště nebo opakované použití jinými uživateli;

(ii) poskytovat Obrázky a klipy nebo Písmový software třetím stranám nebo umožňovat použití Obrázků a klipů nebo Písmového softwaru či Vytvořených písem třetími stranami samostatně nebo jako součást jiného produktu; třetí strany však mohou obdržet kopie Obrázků a klipů nebo Vytvořených písem (včetně digitálních souborů) jako součást díla;

(iii) používat Obrázky a klipy, Písmový software, Vytvořená písma nebo Vzorový obsah pro jakýkoli jiný účel zakázaný zákonem;

(iv) nebo povolovat použití Obrázků a klipů, Písmového softwaru, Vytvořených písem nebo Vzorového obsahu či jejich části jako ochranné známky nebo známky služeb, nebo si nárokovat jakákoli vlastnická práva jakéhokoli druhu na Obrázky a klipy, Písmový software, Vytvořená písma nebo Vzorový obsah či jejich části;

(v) používat jakékoli Obrázky a klipy obsahující identifikovatelné jednotlivce nebo subjekty pro komerční účely, kromě jiného způsobem naznačujícím jejich spojení nebo uznávání jakéhokoli produktu nebo služby;

(vi) používat Obrázky a klipy v elektronickém formátu, online nebo v multimediální aplikaci, pokud Obrázky a klipy nejsou zahrnuty pouze pro účely zobrazování a není poskytnuto žádné oprávnění ke stahování a/nebo ukládání Obrázků a klipů z jakéhokoli důvodu;

(vii) pronajímat, najímat, sublicencovat nebo půjčovat Obrázky a klipy, Písmový software a Vytvořená písma či jejich kopie jiné fyzické nebo právnické osobě,

(viii) jakýmkoli způsobem upravovat Písmový software;

(ix) používat Obrázky a klipy zobrazené na úvodních obrazovkách Softwaru, uvítacích obrazovkách, na obalu produktu a/nebo marketingových materiálech; nebo

(x) používat jakékoli Obrázky a klipy, Písmový software či Vytvořená písma nebo Vzorový obsah kromě těch, které jsou výslovně povoleny touto smlouvou EULA. Smíte však převést veškerá svá práva vyplývající z této smlouvy EULA k použití Obrázků a klipů nebo Písmového softwaru na jinou fyzickou nebo právnickou osobu za předpokladu, že

(i) převedete Software, včetně Obrázků a klipů nebo Písmového softwaru, a tuto smlouvu EULA, včetně všech kopií (s výjimkou kopií zahrnutých do vašeho díla způsobem povoleným touto smlouvou EULA), na tuto fyzickou či právnickou osobu,

(ii) neponecháte si žádné kopie, včetně kopií uložených v počítači nebo jiném úložném zařízení, a

(iii) přijímající strana souhlasí s tím, že bude vázána podmínkami této smlouvy EULA.

Nehledě na jakákoliv zde uvedená ustanovení, v případě Písmového softwaru open source jej lze použít a/nebo opětovně distribuovat v souladu s platnými licencemi typu open source.

Leden 2016 (1.3)"

top

 

VIDEO: Best Logo Design Ideas 22

[vložil 10.10.2017 Jiří Beroušek, zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=mo_gQAKI3u4]

Další zajímavá videa: https://www.youtube.com/user/530ahmed/videos

A něco free ke stažení http://corelpro.com/

top

 

Rozdíl mezi CorelDRAW Graphics Suite 2017 a verzí SE

[07.09.2017 Jiří Beroušek - CDR 2017]

CorelDRAW Graphics Suite 2017 SEPtáte se nás...

Jaký je rozdíl mezi verzemi CorelDRAW Graphics Suite 2017 a verzí CorelDRAW Graphics Suite SE?

Verze SE - Special Edition - je speciální levnější odlehčená verze o funkce, které nenáročný uživatel ani nevyužije.

CorelDRAW Graphics Suite SE je balík programů:

 1. CorelDRAW SE – Vektorové ilustrace a stránkový zlom
 2. Corel PHOTO-PAINT SE – Úpravy obrázků
 3. Corel CONNECT – Program pro vyhledávání obsahu
 4. Corel CAPTURE – Nástroje pro tvorbu snímků obrazovky
 5. Corel PowerTRACE – Převod rastrů na vektorovou grafiku (součást aplikace CorelDRAW SE)

CorelDRAW Graphics Suite 2017 je balík programů:

 1. CorelDRAW 2017 – Vektorové ilustrace a stránkový zlom
 2. Corel PHOTO-PAINT 2017 – Úpravy obrázků
 3. Corel CONNECT 2017 – Program pro vyhledávání obsahu
 4. Corel CAPTURE 2017 – Nástroj pro tvorbu snímků obrazovky
 5. Corel PowerTRACE 2017 – Převod rastrů na vektorovou grafiku (součást aplikace CorelDRAW SE).
 6. Corel Font Manager 2017 – Nástroj pro správu a zkoumání písma
 7. Corel Website Creator – Návrh webových stránek

Kompletní porovnání funkcí v tabulce: CorelDRAW 2017 SE - speciálni edice - porovnání PDF

top

 

Facebook: Veřejná skupina Corel club cz založena

[07.09.2017 Jiří Beroušek]

Alexander Šafařík-Pštrosz založil na Facebooku veřejnou diskusní skupinu Corel club cz.

Veřejná skupina Corel club cz

Skupina má sloužit všem uživatelům programového balíku CorelDRAW Graphics Suite, především CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT, uživatelům, kteří používají tyto produkty na tvorbu vektorové a bitmapové grafiky. Tipy, rady, konstruktivní kritika, nabídka, poptávka (v rámci pravidel).

Pravidla skupiny Corel club cz:

1) Tolerovány nebudou žádné vulgarismy, rasistické narážky, nemístné připomínky a urážky
2) Podobně naloženo bude také s nevhodnou kritikou (nekonstruktivní), stejně jako s příspěvky mimo téma
3) Příspěvek by měl být předem uvážený, ať už jde o snadno dohledatelné dotazy či o úroveň ukázek (prezentace tvorby či žádost o kritiku)
4) Poptávky typu nenašel by se někdo, ale nic za to nemůžu zaplatit, nebudou tolerovány. Grafika je služba, za kterou se platí, jako za každou jinou službu. Výjimku tvoří pouze neziskové organizace
5) Poptávka musí být konkrétní, s jasně stanoveným zadáním, odměnou či žádostí o kalkulaci
6) Nabídky či poptávka s grafikou, např. knihy, software, hardware apod. jsou v pořádku
7) Skupina neslouží pro inzerci velkých firem, např. školících center či grafických studií. Správce stránky je oprávněn takové příspěvky odstranit, neuzná-li je za vhodné a přínosné pro skupinu.

Raďme si, učme se, pomáhejme a komunikujme. Buďme k sobě vstřícní a slušní - je to naše skupina.

Facebook https://www.facebook.com/groups/116956385636778/

top

 

VIDEO: Best Logo Design Ideas 21

[vložil 18.08.2017 Jiří Beroušek, zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=RJnUnJCRLA0]

Další zajímavá videa: https://www.youtube.com/user/530ahmed/videos

A něco free ke stažení http://corelpro.com/

top

 

CorelDRAW Graphics Suite 2017 Update 1

[21.07.2017 Jiří Beroušek - CDR 2017]

20.07.2017 byla uvolněna první aktualizace sady 2017.

Buďte produktivnější díky vylepšením zahrnutým v aktualizaci Update 1.

Číslo sestavení se po instalaci této aktualizace změní na 19.1.0.419.

Aktualizace Update 1 zahrnuje:
• Opravy zákazníky nejčastěji hlášených problémů
• Vylepšení výkonu a stability
• Vylepšené zobrazení při práci s různými typy objektů

Více v anglickém jazyce >>>

top

 

Kde hledat šablony vozidel a další obsah?

[13.06.2017 Jiří Beroušek - od CDR X7]

Od CDR X7 lze nalézt šablony vozidel a další obsah online v Corel CONNECT Kliparty/Šablony vozidel nebo v ukotvitelném panelu Connect přímo v CDR - je nutné být přihlášen viz screenshoty.

Obsah online Corel Connect

Obsah online Corel Connect - Ukotvitelný panel

top

 

VIDEO: Best Logo Design Ideas 20

[vložil 15.05.2017 Jiří Beroušek, zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=q_aQNwc0unE]

Další zajímavá videa: https://www.youtube.com/user/530ahmed/videos

A něco free ke stažení http://corelpro.com/

top

 

CorelDRAW Graphics Suite 2017 jako první nabízí prostředí pro vektorové kreslení založené na umělé inteligenci

[vložil 12.04.2017 Jiří Beroušek - tisková zpráva]

Nový nástroj LiveSketch™ od společnosti Corel využívá výkon neuronových sítí k inteligentní interpretaci ručních tahů umělce. Technologie mizí a  kreativitě se otevírají dříve netušené možnosti.

CorelDRAW Graphics Suite 2017 - krabicePRAHA – 11. dubna 2017 – Společnost Corel představuje nejnovější verzi svého grafického softwaru CorelDRAW® Graphics Suite 2017, která ve srovnání s ostatními aplikacemi pro vektorové ilustrace návrhářům přináší zcela nové a převratné kreativní možnosti. LiveSketch™ dokáže inteligentně interpretovat tahy při kreslení od ruky, upravovat je a kombinovat se stávajícími vektorovými křivkami. Usnadňuje tak skicování a kreslení přímo na zařízení s perem. Sada CorelDRAW® Graphics Suite 2017, která je v současnosti nejvýkonnějším grafickým řešením vytvořeným speciálně pro Windows, rovněž nabízí nová vylepšení pracovních postupů a také podporu nejnovějších technologií, včetně pokročilých zařízení s perem a zařízení s podporou dotykového ovládání, nástroje Microsoft Surface Dial a monitorů Ultra HD 5K.

Software pro vektorové návrhy už od samého počátku nutil umělce, aby pracovali ve světě, v němž dominuje matematika. Když se naučíte přemýšlet v intencích geometrických tvarů, lomených čar a Bézierových křivek, může se stát, že se z procesu návrhu jednoduše vytratí radost z kreslení,“ vysvětluje Gérard Métrailler, viceprezident pro globální produkty ve společnosti Corel. „Díky využití výhod nejnovějších vylepšení hardwaru pro Windows a výkonu strojového učení nový nástroj LiveSketch v sadě CorelDRAW 2017 poprvé do světa vektorových ilustrací přináší zábavu a kreativitu spojenou s papírem a tužkou. V tomto novém, kreativním prostředí se technologická hlediska vytrácejí.

Sada CorelDRAW Graphics Suite 2017, která je další hlavní verzí po uvedení X8 na trh, díky vylepšení pracovních postupů, které si vyžádali sami uživatelé, umožňuje znásobit produktivitu a podnítit kreativitu se zaměřením na rychle se vyvíjející technologie:

  Převratný nový nástroj LiveSketch™: LiveSketch využívá výkon neuronových sítí k pochopení a podporování přirozeného a kreativního vektorového kreslení v reálném čase a navozuje stejné pocity jako při kreslení na papír. Uživatelé díky inteligentnímu nástroji, který interpretuje a chápe styly skicování, včetně překrývání tahů, křížících se čar a dokonce i čmáranic, poprvé mohou volně kreslit vektorové křivky perem přímo na zařízení. Ale není to jenom nárůst kreativity. LiveSketch rovněž eliminuje časově náročné skicování na papír, skenování a následný převod do vektorové podoby, neboť umožňuje začít s návrhy přímo na obrazovce.

  Vylepšení uzlů, úchytů a náhledů vektorových křivek: Díky vylepšeným uzlům a úchytům získáte možnost rychlejší manipulace s uzly intuitivním způsobem. Každý typ uzlu má nyní přiřazený jedinečný tvar, takže lze rychle identifikovat vrcholové, hladké a symetrické uzly. Vektorové náhledy uzlů a křivek byly vylepšeny, aby byly lépe vidět proti barvám pozadí v návrhu. Interaktivní jezdce pro výplně a průhlednost objektů byly rovněž vylepšeny a jsou lépe viditelné.

  Uživatelské rozhraní podporující dotykové ovládání: Režim tabletu umožňuje okamžité vytváření náčrtů a provádění rychlých úprav dotykem nebo pomocí pera. Na nové pracovní ploše Dotyk je uživatelské rozhraní vylepšeno tak, aby okno kresby bylo co největší. Díky posouvání a změně přiblížení jediným gestem budete moci pracovat rychleji. Po opětném připojení klávesnice se automaticky provede přepnutí na pracovní plochu v režimu počítače. Můžete zvolit konfiguraci uživatelského rozhraní, která je pro vás v režimu tabletu nejvhodnější.

  Výkonná vylepšení pera: Díky nativní podpoře pro Surface Studio, Surface Pen a Surface Dial a navíc rozšířené podpoře pro tablety a pera Wacom si vychutnáte přirozenější kreslení a dosáhnete výraznějších výsledků. Získáte okamžitý přístup k odpovídajícím ovládacím prvkům a možnost rychle volit vlastnosti pera. Při použití řady nástrojů a efektů můžete měnit tlak, umístění, sklon a otočení pera kompatibilního s rozhraním RTS.

  Import starších pracovních ploch: Svá dřívější prostředí můžete načíst přímo do nové sady CorelDRAW Graphics Suite 2017 a pokračovat v návrhu tam, kde jste skončili. Importujte pracovní plochy aplikací CorelDRAW a Corel® PHOTO-PAINT®, které byly vytvořeny ve verzích X6, X7 a X8.

Sada CorelDRAW Graphics Suite 2017, která je ideálním řešením pro projekty libovolné velikosti, od návrhu log přes webovou grafiku až po bilboardy, zahrnuje:

 • CorelDRAW® 2017: Intuitivní aplikace pro vektorové ilustrace a stránkový zlom
 • Corel® PHOTO-PAINT® 2017: Aplikace pro profesionální úpravu fotografií
 • Corel Font Manager™ 2017: Výkonná správa písem
 • Corel® PowerTRACE® 2017: Nástroj pro převod rastrové grafiky na vektorovou (součástí CorelDRAW 2017)
 • Corel® CONNECT™ 2017: Přístup k digitálnímu obsahu ve službě Výměna obsahu a na místním počítači
 • Corel® Website Creator™: Aplikace pro návrh webových stránek
 • Corel® CAPTURE™ 2017: Jednoduchý nástroj pro snímání obsahu obrazovky
 • PhotoZoom Pro 4: Modul plug-in, který umožňuje exportovat a zvětšovat digitální obrázky z aplikace Corel PHOTO-PAINT


CorelDRAW Graphics Suite 2017 také zahrnuje 10 000 klipartů a digitálních obrázků, 2 000 digitálních fotografií ve vysokém rozlišení, více než 1 000 písem, 350 profesionálně navržených šablon, 2 000 šablon vozidel, více než 500 interaktivních rámečků a fotografických rámečků, více než 600 přechodových, vektorových a rastrových výplní, vysvětlení od odborníků, rady k produktům, více než 5 hodin výukových videí a řadu dalších možností.

Kompletní obsah sady CorelDRAW Graphics Suite 2017 a odkaz ke stažení bezplatné 15denní zkušební verze naleznete na adrese www.coreldraw.com.

Zákazníci si mohou zvolit jednu ze dvou flexibilních možností zakoupení:

  Trvalá licence: Proveďte jednorázovou platbu a licencujte si produkt natrvalo (k dispozici jako krabicová verze nebo verze ke stažení).

  Předplatné: Plaťte měsíční nebo roční poplatky za používání produktu (s nárokem na upgrade na nejnovější verzi po dobu platnosti předplatného).

CorelDRAW Graphics Suite 2017 zákazníkům s trvalou licencí rovněž poskytuje možnost zaregistrovat se do programu Upgrade, který uživatelům umožňuje hradit jeden dostupný roční poplatek a mít jistotu, že mají k dispozici nejnovější návrhářské nástroje, kompatibilitu souborů a nejaktuálnější technologie. Dokud je váš účet aktivní, automaticky získáte každou nejnovější vydanou verzi.

Podnikoví klienti mohou rovněž využít možnosti objemových licencí a volitelný program údržby, který nabízí další výhody, včetně síťového nasazení a virtualizace.

CorelDRAW® Technical Suite 2017 již brzy

Sada CorelDRAW Technical Suite 2017, která využívá technologie nové sady CorelDRAW Graphics Suite 2017, zajistí nová vylepšení výkonu při zpracování technických výkresů. Sada CorelDRAW Technical Suite 2017 bude dostupná v létě 2017.

Dostupnost a ceny

Sada CorelDRAW Graphics Suite 2017 je nyní dostupná v angličtině, němčině, italštině, francouzštině, španělštině, brazilské portugalštině, holandštině, polštině, češtině, ruštině, zjednodušené čínštině, tradiční čínštině, turečtině a japonštině. Software si můžete stáhnout na adrese www.coreldraw.com. Plná verze je k dostání za 699 €. Registrovaní uživatelé kterékoli předchozí verze sady CorelDRAW Graphics Suite mohou získat upgrade za 349 € (neplatí pro verze NFR, OEM a Academic). Zákazníci se sadou CorelDRAW Graphics Suite X8 mohou využít speciální cenu za upgrade přímo ze svého produktu. Předplatné je k dispozici za 34,95 € měsíčně nebo za 239,40 € ročně. Program Upgrade je k dispozici za 119,4 € za rok. K dispozici jsou rovněž objemové licence pro komerční sektor a vzdělávání.

O společnosti Corel

Corel je přední softwarová společnost, která nabízí některé z nejznámějších produktů pro tvorbu grafických návrhů a práci s digitálními médii. Naše pověst stojí na tom, že zákazníkům poskytujeme volbu a dodáváme řešení, která se snadno ovládají i používají. Náš cíl je prostý: Pomáhat lidem při dosahování nových úrovní kreativity a produktivity.

Produktové portfolio společnosti Corel zahrnuje CorelDRAW® Graphics Suite, Corel® Painter®, Corel® PaintShop® Pro, Corel® VideoStudio®, Pinnacle Studio™, ReviverSoft®, Roxio Creator®, Roxio® Toast™ a WinZip®. Další informace o společnosti Corel naleznete na adrese www.corel.com.

© 2017 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Corel, logo Corel, logo Corel s balónem, CorelDRAW, CAPTURE, CONNECT, Corel Font Manager, LiveSketch, MindManager, Painter, PaintShop, PHOTO-PAINT, Pinnacle Studio, PowerTRACE; ReviverSoft, Roxio, Roxio Creator, Toast, VideoStudio, Website Creator, WinZip a WordPerfect jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Corel Corporation a/nebo jejích poboček v Kanadě, USA a/nebo v dalších zemích. Všechny ostatní uvedené ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Patenty: www.corel.com/patent.

top

 

Nová verze CorelDRAW Graphics Suite 2017 už po roce!

[vložil 11.04.2017 Jiří Beroušek]

Nová verze CorelDRAW Graphics Suite 2017 už po roce!

Již 31.03.2017 jsme za CorelClub.cz byly na předpremiéře v Pražském hotelu Angelo. Vypadá to že Corel opustí svoji dvouletou vývojovou periodu a bude aktualizovat každý rok. V dnešní digitální době jsou dva roky přeci jenom hodně dlouhá doba.

Předpremiéra CorelDRAW GS 2017 Praha 31.03.2017 Předpremiéra CorelDRAW GS 2017 Praha 31.03.2017
Předpremiéra CorelDRAW GS 2017 Praha 31.03.2017 Předpremiéra CorelDRAW GS 2017 Praha 31.03.2017

Na fotografii zleva: Štefan Kratochvíl - general manager DTP STUDIO s.r.o., Jiří Beroušek a Alexander Šafařík-Pštrosz oba CORELclub.cz, Silwia Tomalska - Sales manager EE Corel, přednášející Gerard Metrailler - globální viceprezident produktového managementu Corel (Pro CORELclub.cz foto © 2017 Stanislav Přibyl).

Dne 11.04.2017 přichází již po roce společnost Corel s novou verzí CorelDRAW Graphics Suite 2017. Optimalizováno pro Windows 10, nativní podpora 64bitových systémů a vícejádrových procesorů, podpora tabletů s perem nebo ovládání dotykem. Podpora více monitorů, rozlišení 5K a technologie Real-Time Stylus.

CorelDRAW Graphics Suite 2017 - krabiceWindows 10 Compatible

Kromě jiných vylepšení se můžeme těšit na naprostou novinku opravdového vektorového skicování pod názvem LiveSketch™.

LiveSketch™


Další videa na Youtube kanálu Corel

Konečně si můžeme nastavit špatně viditelné Uzly a Úchyty při úpravách křivek.

Uzly a Úchyty - uživatelské nastavení

Milovníci tmavého uživatelského rozhraní si také přijdou na své. Uživatelé přecházející z Adobe Illustrator si mohou rozložení nástrojů přizpůsobit do obdobné podoby jako Illustrator.

Tmavé uživatelské rozhraní alá AI

Porovnání verzí

Příručka s novinkami

Systémové požadavky

 • Windows 10, 8.1 nebo Windows 7 (32bitová nebo 64bitová verze) s nejnovějšími aktualizacemi a balíky Service Pack
 • Intel Core i3/5/7 nebo AMD Athlon 64
 • 2 GB paměti RAM
 • 1 GB volného místa na pevném disku
 • Vícedotyková obrazovka, myš nebo tablet
 • Rozlišení obrazovky 1280 × 720 při přiblížení 100 % (96 dpi)
 • Microsoft Internet Explorer 11 nebo novější
 • Microsoft .Net Framework 4.6
 • Nepovinná jednotka DVD (při instalaci krabicové verze)
 • Pro přihlášení*

*Pro přihlášení s cílem ověřit sadu CorelDRAW Graphics Suite, přijímat aktualizace výkonu a stability, získat přístup k obsahu online a používat některé funkce, jako jsou kódy QR či služba Výměna obsahu, je vyžadováno připojení k internetu. Sadu CorelDRAW Graphics Suite je možné používat offline, pokud se připojíte k internetu alespoň jednou měsíčně.

Více na homepage http://www.coreldraw.com/cz/product/graphic-design-software/

top

 

VIDEO: Best Logo Design Ideas 19

[vložil 26.03.2017 Jiří Beroušek, zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=vHTw-OygmgU]

Další zajímavá videa: https://www.youtube.com/user/530ahmed/videos

A něco free ke stažení http://corelpro.com/

top

 

VIDEO: Best Logo Design Ideas 18

[vložil 22.02.2017 Jiří Beroušek, zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=AZ2cQ0jUkbY]

Další zajímavá videa: https://www.youtube.com/user/530ahmed/videos

A něco free ke stažení http://corelpro.com/

top

 

VIDEO: Best Logo Design Ideas 17

[vložil 19.01.2017 Jiří Beroušek, zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=f9KejmFoKis]

Další zajímavá videa: https://www.youtube.com/user/530ahmed/videos

A něco free ke stažení http://corelpro.com/

top

 

Starší informace: Aktuální rok | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

www.multimedia-activity.cz - webdesign, webhosting, multimedia, reklama, potisk triček

COREL.com  / Obsah 2002 CORELclub.cz